Цени

РАДВАМЕ СЕ
ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ
НОВИЯТ НИ САЙТ:

TMLaboratory.com

  • Стандартна секторна снимка – 5.00лв
  • Детска секторна снимка – 5.00лв
  • Дигитална секторна снимка – 5.00лв
  • Кариесна диагностика – 5.00лв
  • Панорамна снимка (Дигитална) – 20.00-25.00лв
  • Детска панорамна снимка – 20.00-25.00лв
  • Секторна панорамна снимка – 20.00-25.00лв
  • Темпоромандибуларни стави (ТМС) –20.00-25.00лв
  • Рентгенова снимка на СИНУСИ – 20.00-25.00лв
  • Рентгенова снимка на КИТКА – 20.00-25.00лв

  • Телерентгенография –  20.00-25.00лв

  • Аксиална проекция по Симпсън – 10.00лв