Панорамни Зъбни Снимки – Ортопантомография

Ортопантомографиите са вид рентгенови снимки на всички зъби или по – често срещани като панорамни зъбни снимки.

Зъбни снимки София

 

 

През последните 2 години българските стоматолози все по – често използват панорамните зъбни снимки. Тази тенденция е утвърдена в Европа и USA от много повече от 2 години, където лекарите по дентална медицина задължително изискват този вид зъбни снимки от всички новодошли пациенти, а пациентите имат практика през определен период от време да предоставят профилактично направени панорамни зъбни снимки на своите семейни лекари. Причината за това са все по – модерните рентгенови апарати за зъбни снимки, които имат все по – високо качество на образа, едновремено с това все по-ниско лъчево натоварване на пациента.

Панорамните зъбни снимки представляват общ изглед на горна и долна челюст, всички зъби, синусите и темпоромандибуларните стави. Чрез тези зъбни снимки се откриват болести и състояния на всички зъби.

Ортопантомографията е най – подходящото рентгеново изследване, с което се диагностицират: кисти, „допълнителни зъби”, възпаления на темпоромандибуларните стави, костни анумалии и т.н

Панорамните зъбни снимки са безболезнени и безвредни. Ниското лъчение при изследването практически не крие никакъв риск за Вашето здраве.

Зъбните снимки са неотменима част от зъболечението – без тях Вашият стоматолог не би бил в състояние да проведе правилно лечение на Вашите зъби.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment