Entries Tagged 'Публикации' ↓

Панорамни Зъбни Снимки – Ортопантомография

Ортопантомографиите са вид рентгенови снимки на всички зъби или по – често срещани като панорамни зъбни снимки.

Зъбни снимки София

 

 

През последните 2 години българските стоматолози все по – често използват панорамните зъбни снимки. Тази тенденция е утвърдена в Европа и USA от много повече от 2 години, където лекарите по дентална медицина задължително изискват този вид зъбни снимки от всички новодошли пациенти, а пациентите имат практика през определен период от време да предоставят профилактично направени панорамни зъбни снимки на своите семейни лекари. Причината за това са все по – модерните рентгенови апарати за зъбни снимки, които имат все по – високо качество на образа, едновремено с това все по-ниско лъчево натоварване на пациента.

Панорамните зъбни снимки представляват общ изглед на горна и долна челюст, всички зъби, синусите и темпоромандибуларните стави. Чрез тези зъбни снимки се откриват болести и състояния на всички зъби.

Ортопантомографията е най – подходящото рентгеново изследване, с което се диагностицират: кисти, „допълнителни зъби”, възпаления на темпоромандибуларните стави, костни анумалии и т.н

Панорамните зъбни снимки са безболезнени и безвредни. Ниското лъчение при изследването практически не крие никакъв риск за Вашето здраве.

Зъбните снимки са неотменима част от зъболечението – без тях Вашият стоматолог не би бил в състояние да проведе правилно лечение на Вашите зъби.

Зъбни снимки в София с Planmeca Proline

Лабораторията е оборудвана с най-съвременните апарати на Финландската фирма PLANMECA PRO MAX 3D .

Зъбни снимки София

Компанията Planmeca е създадена през 1971 година във Финландия. Компанията Planmeca е специализирана в проектирането и производството на високо-технологични рентгенови системи за образна диагностика. Компанията е пионер в разработването и маркетинга на дигитални дентални системи, които посволяват лесно и ефективно управление на информацията. Planmeca е третата по големина в света компания, производител на стоматологично оборудване и най-голямата частна компания в областта на рентгеновата дентална диагностика.

Лабораторията разполага с дигитален скенер PLANMECA ProMax 3D. Иновация в сферата на денталната медицина – Cone Beam компютърна томография (CBCT). Това е сканиране на горна или долна челюст под формата на срезове или определен участък от челюстта. Зъболекарите получават най-точна представа за разположението на обектите в три равнини, за разлика от останалите рентгенови снимки, които представят образите двуизмерно. При поставянето на зъбни импланти 3D диагностиката е особено важна и е от основно значение за задържане на зъбния имплант. 3D диагностиката в денталната медицина е много подходяща и при пациенти с кисти. 3Д изследването дава най-добрата и точна информация за състоянието на пациента.

Planmeca Proline – поредица от панорамни рентгенови съоръжения за зъбни снимки – определя стандарти за високо качество от самото въвеждане на продукта и предлага практичен и лесен начин за работа с устройствата. Иновативните технически решения, лесното позициониране на пациента и изключително ясните дентални графии са направили Planmeca Proline една от най-продаваните системи в света.
Системата Planmeca Proline осигурява различни изобразителни програми за различните рентгенови потребности. Освен стандартната панорамна зъбна снимка Planmeca Proline има и още специални програми за допълнителни диагностики – детска зъбна снимка (с автоматично намаляване на облъчването), вертикално сегментиране, двойни темпоромандибуларни стави и графия на синуси.

Размерът и формата на челюстта е различна при всеки човек и се определят от големината, пола, расата и възрасттта на пациента. Следователно, една фиксирана панорамна система не може да бъде оптимална за всеки пациент. За да се постигнат точни панорамни рентгенографии, трябва да се следва действителната анатомия на пациента, което се прави автоматично от системата Planmeca Proline.

Днес има продадени повече от 100 000 системи за зъбни снимки от серията Planmeca Proline в света.