TMLaboratory

РАДВАМЕ СЕ
ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ
НОВИЯТ НИ САЙТ:

TMLaboratory.com

ВСИЧКИ ВИДОВЕ СНИМКИ, НАЙ-МОДЕРНА АПАРАТУРА, 3Д СКЕНЕР, СТАМБОЛИЙСКИ 205 Дентални филмови снимки и дигитални рентгенови графии

Рентгеновата дентална лаборатория е основана през 2003г
Основна дейност – качествена диагностика, бързина на
изследването (5 минути за снимка), удобство и любезно
обслужване.

Апаратура – лабораторията е оборудвана с най-съвременните
апарати на Финландската фирма PLANMECA PROMAX 3D,

която е водеща в денталната образна диагностика и гарантира 20 % по – ниско
облъчване от останалите апарати. Освен стандартните
дентални филмови снимки, предлагаме и дигитални
рентгенови секторни и панорамни графии. Дигиталните снимки се получават с
по – ниско облъчване и много по – високо качество на образа.

Рентгеновата дигитална снимка се изготвя веднага и се
получава на филм, диск или онлайн.

Предлагаме и 3D дентано изледване.


Важно – ние изготвяме качествени рентгенови снимки, които
само Вашият стоматолог разчита, поставя диагноза и
назначава лечение.