TMLaboratory

РАДВАМЕ СЕ
ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ
НОВИЯТ НИ САЙТ:

TMLaboratory.com

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗЪБНИ СНИМКИ, НАЙ-МОДЕРНА АПАРАТУРА, 3D CBCT СКЕНЕР,  Дентални филмови и дигитални рентгенови снимки

Рентгеновата дентална лаборатория е основана през 2003г
Основна дейност – качествена диагностика, бързина на
изследването (5 минути за снимка), удобство и любезно
обслужване.

Апаратура – лабораторията е оборудвана с най-съвременните
апарати на Финландската фирма PLANMECA PROMAX 3D,която е водеща в денталната образна диагностика и гарантира по – нискооблъчване от останалите апарати. Освен стандартните дентални филмови снимки, предлагаме и дигитални рентгенови секторни и панорамни снимки. Дигиталните снимки се получават с по – ниско облъчване и много по – високо качество на образа.

Рентгеновата дигитална снимка се изготвя веднага и се
получава чрез онлайн резултат.

Предлагаме и 3D дентано изледване – 3D CBCT скенер.

Лабораторията разполага с дигитален скенер PLANMECA ProMax 3D. Иновация в сферата на денталната медицина – Cone Beam компютърна томография (CBCT). Това е сканиране на горна или долна челюст под формата на срезове или определен участък от челюстта. Зъболекарите получават най-точна представа за разположението на обектите в три равнини, за разлика от останалите рентгенови снимки, които представят образите двуизмерно. При поставянето на зъбни импланти 3D диагностиката е особено важна и е от основно значение за задържане на зъбния имплант. 3D диагностиката в денталната медицина е много подходяща и при пациенти с кисти. 3D CBCT изследването дава най-добрата и точна информация за състоянието на пациента.


Важно – ние изготвяме качествени рентгенови снимки, които
само Вашият стоматолог разчита, поставя диагноза и
назначава лечение.