Цени

РАДВАМЕ СЕ
ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ
НОВИЯТ НИ САЙТ:

TMLaboratory.com

  • Стандартна секторна снимка – 6.50лв
  • Детска секторна снимка – 6.50лв
  • Дигитална секторна снимка – 6.50лв
  • Кариесна диагностика – 6.00лв
  • Панорамна снимка (Дигитална/Филм) 25-30.00лв
  • Детска панорамна снимка –  25-30.00лв
  • Темпоромандибуларни стави (ТМС) – – 25-30.00лв
  • Рентгенова снимка на СИНУСИ –  – 25-30.00лв
  • Рентгенова снимка на КИТКА –  – 25-30.00лв

  • Телерентгенография –  – 25-30.00лв

  • 3Д Скенер – 60-150.00 лв.

  • Аксиална проекция по Симпсън 10.00лв