Цени

РАДВАМЕ СЕ
ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ
НОВИЯТ НИ САЙТ:

TMLaboratory.com

  • Стандартна секторна снимка – 6.00лв
  • Детска секторна снимка – 6.00лв
  • Дигитална секторна снимка – 6.00лв
  • Кариесна диагностика – 6.00лв
  • Панорамна снимка (Дигитална) 25.00лв
  • Детска панорамна снимка –  25.00лв
  • Секторна панорамна снимка –  – 25.00лв
  • Темпоромандибуларни стави (ТМС) – – 25.00лв
  • Рентгенова снимка на СИНУСИ –  – 25.00лв
  • Рентгенова снимка на КИТКА –  – 25.00лв
  • Телерентгенография –  – 25.00лв

  • Аксиална проекция по Симпсън 10.00лв