Цени

РАДВАМЕ СЕ
ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ
НОВИЯТ НИ САЙТ:

TMLaboratory.com

  • Стандартна секторна снимка – 10.00лв
  • Детска секторна снимка – 10.00лв
  • Дигитална секторна снимка – 10.00лв
  • Кариесна диагностика – 12.00лв
  • Панорамна снимка (Дигитална/Филм) -35.00лв
  • Детска панорамна снимка –  -35.00лв
  • Темпоромандибуларни стави (TMJ) – 35.00лв
  • Рентгенова снимка на СИНУСИ – 35.00лв
  • Рентгенова снимка на КИТКА –  – -35.00лв

  • Телерентгенография – -35.00лв

  • 3D Скенер – 70-150.00 лв.